Pójdźmy Wszyscy do Stajenki Tekst: Tekst jednego z najpiękniejszych kolęd

Uroda

Pójdźmy Wszyscy do Stajenki – Tekst jednego z najpiękniejszych kolęd

Pójdźmy Wszyscy do Stajenki to jedna z najpiękniejszych polskich kolęd, której tekst skłania do refleksji nad znaczeniem narodzenia Jezusa Chrystusa. Piosenka ta jest wykonywana podczas Bożego Narodzenia i stała się jednym z najsłynniejszych utworów świątecznych. Przyjrzyjmy się bliżej treści tej kolędy i zastanówmy się, jakie przesłanie niesie ze sobą.

 1. Wstęp do kolędy

Kolęda “Pójdźmy Wszyscy do Stajenki” jest jednym z najbardziej znanych polskich utworów świątecznych, które są śpiewane w okresie Bożego Narodzenia. Jej tekst jest pełen głębią religijną i skłania nas do refleksji nad tajemnicą narodzenia Pana Jezusa.

 1. Opis Stajenki

W pierwszej zwrotce kolędy możemy znaleźć opis stajenki, do której piosenka nas zaprasza. Jest to miejsce będące symbolem ubóstwa, pokory i prostoty. Stajenka jest zimna i ciemna, a jednak to właśnie tam narodził się Zbawiciel świata.

 • Główne cechy stajenki:
 • Ubóstwo
 • Pokora
 • Prostota
 1. Zaproszenie do adoracji Dzieciątka

Kolejne zwrotki kolędy to zaproszenie do adoracji Dzieciątka Jezus. Piosenka wzywa nas do podążania w ślad za Trzema Królami, którzy w ofierze składają Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. To symboliczne gesty oddania i czczenia nowo narodzonego Króla.

 1. Przesłanie pochodzenia Jezusa

Tekst kolędy ukazuje nam, że Jezus Chrystus narodził się jako Syn Boży, który przyszedł na świat, by zbawić ludzkość. Piosenka skłania nas do refleksji nad tajemnicą inkarnacji i zastanowienia się nad tym, jak ważne jest przyjęcie Jezusa w nasze życie.

 1. Wezwanie do radości i wspólnej modlitwy

“Pójdźmy Wszyscy do Stajenki” to także wezwanie do radości i wspólnej modlitwy. Kolęda sugeruje nam, że narodzenie Jezusa powinno być momentem pełnym radości i wdzięczności za dar odkupienia, jakim jest Jezus dla nas.

 • Elementy radości:
 • Wspólnota
 • Śpiew
 • Wdzięczność
 1. Wzór postawy wobec Boga

Tekst kolędy “Pójdźmy Wszyscy do Stajenki” ukazuje nam wzór postawy wobec Boga, którym jest pokora, ufność i oddanie. Piosenka skłania nas do refleksji nad tym, jak ważne jest odkrycie w naszej codzienności miejsca dla Boga i okazywanie Mu czci.

 1. Wnioski

Kolęda “Pójdźmy Wszyscy do Stajenki” jest jednym z najpiękniejszych utworów świątecznych i przypomina nam o prawdziwym znaczeniu Bożego Narodzenia. Jej tekst skłania nas do głębokiej refleksji nad tajemnicą narodzenia Jezusa, a także do adoracji i radości związanej z tym wyjątkowym momentem w historii zbawienia. Niech ta kolęda towarzyszy nam podczas świąt Bożego Narodzenia, przypominając nam o najważniejszym aspekcie tego czasu – narodzeniu Zbawiciela.