Wady wrodzone rąk u dzieci – czy zawsze konieczna jest operacja?

Wada wrodzona ręki to nieprawidłowa budowa kończyny powstała podczas rozwoju płodowego. Deformacje kończyn mogą zostać wykryte już w trakcie rutynowych badań USG w czasie ciąży. Niekiedy jednak anomalia widoczna jest dopiero po porodzie – wtedy też można ocenić jej rozmiar i zaplanować odpowiednie leczenie, najczęściej chirurgiczne. 

Przyczyny powstawania wad wrodzonych rąk u dzieci 

Rozwój ręki rozpoczyna się w 26. dniu życia płodowego – na brzuszno-bocznej części zarodka pojawia się uwypuklenie, które stanowi zalążek kończyny górnej. Od 34. dnia procesowi wzrostu kończyny towarzyszy stopniowe wnikanie naczyń krwionośnych. Od 36. dnia rozpoczyna się proces chrzęstnienia zawiązków kości. W tym czasie tworzą się też promienie palców ręki. W 38. dniu życia płodowego pojawiają się główne pnie nerwowe. Do 8. tygodnia ciąży powstaje prawie ostateczny kształt kończyny górnej. Rozwój embrionalny i różnicowanie się poszczególnych struktur ręki to procesy złożone, zależne od współdziałania licznych genów i czynników zewnętrznych.

Jak wyjaśniają specjaliści z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Ręki Model Med w Warszawie, wady wrodzone rąk u dzieci powstają z różnych powodów. Bardzo często nie można ustalić jednoznacznej przyczyny. Do głównych czynników należą:

  • czynniki genetyczne (rodzinne występowanie pewnych deformacji),
  • czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój płodu, zwłaszcza w I trymestrze ciąży, np. alkohol, papierosy, wirusy, niektóre leki, szkodliwe promieniowanie.

Jakie są najczęstsze wady wrodzone rąk u dzieci? 

Wady wrodzone rąk u dzieci można podzielić na proste i złożone. Mogą one dotyczyć jednego lub kilku palców, całej kończyny, nadgarstka, przedramienia lub ramienia. Najczęstsze wady rozwojowe w obrębie kończyn górnych to:

● Syndaktylia (palcozrost) – Wada rozwojowa, która obejmuje zrost skóry palców , a czasami także kości . Może występować jako zrost zupełny , na całej długości palca łącznie z paznokciami lub tylko częściowy. 

● Polidaktylia – występowanie nadliczbowych palców. Dziecko rodzi się, mając dodatkowy palec u dłoni. Nie zawsze wykształca się cały palec – może to być jedynie jego zawiązek lub niewielki fragment. Wada może obustronna , a także dotyczyć stóp. 

● Synpolidaktylia – sytuacja, gdy dochodzi do wykształcenia nadliczbowych palców i jednocześnie do ich zrośnięcia. 

● Brachydaktylia – skrócenie paliczków palców dłoni lub kości śródręcza.

● Ektrodaktylia – wada polegająca na całkowitym lub częściowym braku palców. 

Do ciężkich wad rozwojowych należą niewykształcenie lub niedorozwój całej kończyny – wymagają one długiego, wieloetapowego leczenia. 

Czy zawsze konieczna jest operacja?

Leczeniem zespołu cieśni nadgarstka zajmuje się chirurg ręki. Specjalista stawia diagnozę i dobiera leczenie głównie na podstawie badań obrazowych:

Leczeniem wad wrodzonych rąk u dzieci zajmuje się chirurg ręki – to do tego specjalisty powinni zgłosić się na konsultację zaniepokojeni rodzice. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i nie ma jednego schematu postępowania. Niektóre, drobne wady można skorygować stosując leczenie rehabilitacyjne, jednak większość wymaga interwencji chirurgicznej. 

Zwykle nie podejmuje się żadnych działań w pierwszych miesiącach życia dziecka. Czasem jeśli deformacja obejmuje tylko tkanki miękkie, zabieg wykonuje się jeszcze w wieku niemowlęcym. Proste palcozrosty operuje się w wieku przedszkolnym, czyli około 3.-4. roku życia. Jeśli wada jest bardziej złożona, chirurg może podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia nieco wcześniej. Operację usunięcia palców w przypadku polidaktylii wykonuje się zwykle około 16.-18. miesiąca życia, ponieważ jest to czas, kiedy dziecko zaczyna precyzyjnie posługiwać się dłońmi. 

Część poważnych wad wymaga postępowania przedoperacyjnego (rehabilitacyjnego), począwszy od wieku noworodkowego. Wśród tych wad najpowszechniejszy jest ubytek kości promieniowej z towarzyszącym brakiem kciuka, I kości śródręcza i części kości nadgarstka. Leczenie takich wad powinno rozpoczynać się w wieku wczesno niemowlęcym.

Jeśli poszukujesz pomocy z zakresu wad wrodzonych rąk u dzieci, skontaktuj się z Kliniką Model Med w Warszawie, która specjalizuje się w leczeniu operacyjnym chorób i urazów ręki. Skorzystasz tu z konsultacji wybitnych specjalistów, m.in. dr. n. med. Tomasza Matuszewskiego – lekarza z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie chirurgii plastycznej i chirurgii ręki.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>